VCA Certificaat Thumb

Inleiding

In 1989 hebben opdrachtgevende bedrijven in de petrochemische industrie de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een veiligheidstandaard voor aannemers (contractors, opdrachtnemers). Deze standaard, de VCA, is inmiddels uitgegroeid tot een algemene en internationaal toegepaste meetlat voor VGM-beheerssystemen (VGM = Veiligheid, Gezondheid, Milieu) van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en transportsector.

 

Opdrachtgevers hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Hetzelfde is uiteraard van toepassing op opdrachtnemende bedrijven en uitvoerenden. Niemand zit immers op een ongeval te wachten!

 

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering in verband met veranderende wet- en regelgeving, nieuwe (milieu)technische inzichten en (internationale) ontwikkelingen.

 

Een goed instrument vraagt om een zorgvuldige inzet!

Steeds meer opdrachtgevers (en opdrachtnemers) onderkennen de toegevoegde waarde van VCA certificering. Een toenemend aantal bedrijven gaat dan ook het certificatietraject in. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf. Het totale VGM-beheerssysteem wordt doorgelicht. Alleen al daarom, maar ook om de effectiviteit van VCA als controle-instrument te waarborgen, is het van groot belang om alleen dan certificering van een opdrachtnemer te eisen als er echt sprake is van risicovolle werkzaamheden in de zin van VCA.

 

Logo Bar Daikin, LG, Sasung,Mistubishi,Panasonic,Toshiba, Mitsubishi Electric