In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen.F-Gassen Thumb

Dit zijn chemisch samengesteld stoffen met bepaalde thermodynamische eigenschappen.

Deze koudemiddelen zijn zogehete broeikasgassen en vallen onder Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde stoffen (F-gassen).

 

Onder deze verordening vallen diverse toepassingsgebieden zoals brandblusinstallatie, hoogspanningsschakelaars en ook koeltechnische installaties.

 

Deze regeling is in Nederland ge├»mplementeerd door middel van de Ministeri├źle regeling koeltechniek.

Hierin staat vermeld waaraan monteurs en koeltechnische bedrijven moeten voldoen. Aanvullend is de RLK (regeling lekdichtheid) in de gebruikersfase waarin praktisch staat omschreven welke werkzaamheden en inspecties uitgevoerd dienen te worden.

 

Paragraaf 2.   Zorgplicht

Artikel 2.1

 

1.      De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor een zodanig beheer van de koelinstallatie dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik van de installatie wordt voorkomen.

 

2.      De eigenaar van een koelinstallatie draagt zorg voor controle en onderhoud van de koelinstallatie.

Verder wordt er in de RLK nog een minimale onderhoud/inspectie interval omschreven. De eigenaar heeft ook de verplichting benodigde documentatie bij de koelinstallatie te hebben om aantoonbaar te maken dat het onderhoud uitgevoerd is en door een gecertificeerde monteur van een gecertificeerd bedrijf.

Er wordt verder verplicht dat tijdens onderhoud en inspectie de relevante gegevens genoteerd worden en bij de onderhoudshistorie worden gevoegd.

 

Door een STEK bedrijf en monteur in te schakelen weet u zeker dat aan al deze verplichtingen worden voldaan.

Logo Bar Daikin, LG, Sasung,Mistubishi,Panasonic,Toshiba, Mitsubishi Electric